به دست توانای کارگران آگاه و متشکل! />

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

به دست توانای کارگران آگاه و متشکل!


2018-02-15| ۱۳۹۶-۱۱-۲۶

گزارش آکسیون سه شنبه ١٣ فوریه ٢٠١٨ برابر با ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

در پی فراخوان کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد، مبنی بر برگزاری آکسیون ایستاده در میدان "یرن توریت" شهر گوتنبرگ. ساعت ١٧روز سه شنبه سیزدهم فوریه ٢٠١٨ میلادی، در محل آماده شدیم و با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر فعالین کارگری در بند و زندانیان سیاسی دیگر، به رژیم جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردیم.

در جریان این آکسیون از طریق بلندگو پیام آماده شده کمپین به زبان سوئدی قرائت گردید که توجه تعدادی از عابرین را به خود جلب کرد و جویای اطلاعات بیشتر در مورد این حرکت اعتراضی شدند. وخامت حال "آتنا دائمی و "گلرخ ایرایی" در یازدهمین روز اعتصاب غذایشان در قرنطینه زندان قرچک جای نگرانی است. تلاش برای آزادی رامین حسین پناهی فعال سیاسی محکوم به اعدام باید در اولویت کار فعالین سیاسی و اجتماعی و کارگری قرار گیرد.

این آکسیون با خواست آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی پس از یک ساعت با قرائت پیام کمپین سردادن شعارهای انقلابی در محکومیت جمهوری اسلامی و به پایان رسید. کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ/ سوئد

١٣ فوریه ٢٠١٨ میلادی