آزادی - شعری از پل الوار
  نويسنده : سینا کمال ابادی

روی دفترچه های مدرسه ام
روی میز، روی درخت ها
روی شن، روی برف
نام تو را می نویسم

  روی همه صفحه های خوانده شده
روی همه صفحه های سپید
روی سنگ، خون، کاغذ یا خاکستر
نام تو را می نویسم

  روی صورت های طلایی
روی سلاح جنگجویان
روی تاج پادشاهان
نام تو را می نویسم
...


بیشتر