ارسال

آکسیون اعتراضی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی در گوتنبرگ سوئد


2017-10-13 | ۱۳۹۶-۰۷-۲۱

روز سه شنبه دهم اکتبر سالجاری آکسیونی اعتراضی برای پشتیبانی و حمایت از خواسته های برحق کارگر زندانی "رضا شهابی" که به صورت مشروط به اعتصاب غذایش پایان داده ولی تاکنون هیچ اقدامی در جهت مداوا و آزادیش نشده است، در میدان "یرن توریت" گوتنبرگ سوئد برگزار گردید.
در این آکسیون که همزمان بود با روز جهانی علیه اعدام، اعضاء کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی و همچنین شماری از فعالان سیاسی چپ و کمونیست و جمعی از پناهندگان ایرانی شرکت کردند. شرکت کنندگان در این آکسیون با در دست داشتن عکس هایی از رضا شهابی و کارگر مبارز جانباخته محمد جراحی که اخیرا بر اثر مریضی پس از مدت طولانی زندان و فشار و شکنجه روحی و جسمی قلب مالامال از عشقش به طبقه کارگر از طپش باز ایستاد، صدور احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم نمودند. در ادامه یکی از شرکت کنندگان متنی در رابطه با لغو اعدام و چگونگی مبارزه متحد در این مورد سخنانی ایراد نمود. سپس حاضرین با سر دادن شعارهای "آزادی کارگر زندانی و زندانیان سیاسی" و محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی و احکام اعدام در ایران به اعتراض خود ادامه دادند.

آخرین خبرهای ایران