ارسال

در محکومیت بازداشت و زندانی نمودن محمود صالحی


2017-11-01 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۰

جمعی از فعالین علیه بیکاری در تهران، سنندج و کامیاران با انتشار بیانیه ای مشترک، بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی را محکوم کرده و تاکید کرد، "در مقابل حذف فیزیکی و از میان برداشتن سیستماتیک و هدفمند فعالین کارگری نباید سکوت کرد.”
در بخشی از این بیانیه آمده است: « بازداشت یک فعال کارگری در حین درمان و جلو بیمارستان و انتقال او به زندان برای طی دوران محکومیت آنهم در شرایطی که سرمایه‌داران و چپاولگرانِ دسترنجِ کارگران در سایه و حمایت قانون بورژوایی مشغول به تاراج بردن و تعرض هر روزه به سفره‌ی خالی کارگران هستند، خود موید این نکته می‌باشد که تلاشی هدفمند و سیستماتیک از طرف حامیان سرمایه برای از میان برداشتن و حذف فیزیکی فعالین کارگری و هر گونه صدای حق طلبی و برابری خواهی وجود دارد. به همین اعتبار از همه‌ی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب، تشکل‌ها و فعالین کارگری و هر آن کس دل در گرو دفاع از انسانیت دارد خواستاریم که در مقابل این تلاش‌های غیر انسانی سکوت نکنند.»

آخرین خبرهای ایران