ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تراورس


2017-11-02 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۱

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه، کارگران شرکت "تراورس راه آهن" در شهرهای مختلف از جمله "تهران، لرستان و میانه" دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش کارگران استان لرستان با سفر به تهران همراه با سایر کاگران این شرکت در تهران، مقابل دفتر مرکزی این شرکت در بلوار "آفریقا" تجمع کرده و نسبت به نداشتن امنیت شغلی به دلیل داشتن قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه و عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و حق بیمه خود اعتراض کردند. همزمان با این تجمع، کارگران شرکت تراورس رآهن میانه در اعترض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و حق بیمه خود مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند. به گفته کارگران معترض، مسئولان این شرکت، تاکنون حقوق ۳ ماه اخیر و ۱۱ ماه از معوقات بیمه‌ای بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این کارگران را پرداخت نکرده ند.

آخرین خبرهای ایران