ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران سازمان پارک ها و فضای سبز آبادان


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

بنابه گزارش منتشره، روز شنبه 20 آبانماه، جمعی از کارگران سازمان پارک ها و فضای سبز آبادان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و حق بیمه خود، مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.
به گفته کارگران معترض آنان 6 ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و همچنین 20 ماه حق بیمه آنان نیز به سازمان تامین اجتماعی رژیم پرداخت نشده است. کارگران در این خصوص می گویند، دراین مدت چندین نوبت با برپایی تجمع از مسئولان درخواست رسیدگی به مشکل و تامین حقوقهایشان را کرده اند ولی تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفته اند. آنان افزودند در پی هر تجمع از سوی مقامات تهدید به اخراج شده اند. این کارگران که تحت نظارت پیمانکار شهرداری آبادان هستند، می گویند : کارفرما اعتبار لازم را از شهرداری آبادان دریافت کرده اما حقوقی به آنها پرداخت نکرده است.

آخرین خبرهای ایران