ارسال

تجمع اعتراضی کارگران معدن البرز غربی


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

به گزارش منتشره، دهها تن از کارگران معدن "البرز غربی" در اعتراض به اعمال فشار شرکت "طرح توسعه معادن زغال سنگ طبس" برای تبدیل قراردادهایشان از دائمی به پیمانی، اعتراض کردند.
برپایه این گزارش، این کارگران که تعداد آنها ۴۳ نفر است از دی ماه سال ۹۳ و پس از آنکه فعالیت معدن زغال‌سنگ البرز غربی متوقف شد، به معدن زغال سنگ "پرورده" که از واحدهای زیر مجموعه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران محسوب می‌شود، منتقل شده‌اند. کارگران یاد شده که به صورت رسمی در استخدام معدن البرز غربی مشغول کار بوده‌اند برای سپری کردن ایامی که تا زمان بازنشستگی آنها باقیمانده است به شرکت پرورده منتقل و به فعالیت‌هایی همچون امور فضای سبز، نگهبانی و خدماتی مشغول شدند. اکنون پس از گذشت سه سال از این جابجایی کارگران یاد شده نسبت به اعمال فشارهای کارفرما برای تبدیل وضعیت استخدامی خود اعتراض دارند.

آخرین خبرهای ایران