ارسال

تجمع کارگران شهرداری اندیمشک


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

به گزارش منتشره، روز شنبه 20 آبانماه، جمعی از کارگران شهرداری اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.
کارگران در این خصوص اعلام کردند، پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه و بیمه، موجب به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای آنان و خانوادهایشان شده است. آنان با بیان اینکه با شرایط فعلی توان تامین هزینه زندگی خود و خانواده شان را ندارند افزودند: 14 ماه است که شهرداری اندیمشک به بهانه های مختلف حقوق و مطالباتشان را پرداخت نمی کند.

آخرین خبرهای ایران