ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری تهران


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

به گزارش منتشره، روز یکشنبه جمعی از کارگران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
کارگران معترض با برپایی تجمع مقابل ساختمان شورای شهر رژیم در تهران خواستار دریافت چندین ماه دستمزد و همچنین سایر مطالبات معوقه خود شدند. به گفته معترضان در جریان این تجمع مقامات شهرداری به کارگران گفته اند در صورت ادامه تجمع آنها را از کار اخراج خواهند کرد. کارگران شهرداری تهران اعلام کرده اند عدم پرداخت دستمزدها موجب بروز مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان شده و تا رسیده به تمامی مطالبات معوقه خود دست از تجمع برنخواهند داشت.

آخرین خبرهای ایران