ارسال

تجمع کارگران مجتمع فولاد خوزستان


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

به گزارش منشتره، روز یکشنبه ۲۱ آبانماه، شماری از کارگران مجتمع فولاد خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
معترضان با تجمع مقابل مسجد ارشاد ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی با سردادن شعار اعتراضی خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران معترض می گویند، بعد از چندین سال کار کردن در این مجتمع اکنون باید برای دریافت حق مسلم خود التماس کنند. آنها اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود هر روز دست به تجمع خواهند زد.

آخرین خبرهای ایران