ارسال

تداوم تجمع کارگران منطقه آزاد اروند


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارشات منتشره از ادامه تجمع شماری از کارگران در مقابل سازمان منطقه آزاد اروند خبر می دهند که نسبت به ممنوعیت ورود نماینده خود به دفتر اشتغال، معترض هستند.
برپایه گزارشات مزبور، شماری از کارگران  واحد های مختلف تولیدی و صنعتی شاغل در منطقه آزاد اروند  حوالی ظهر روز یکشنبه ۲۱ آبانماه برای چندمین بار در اعتراض به ممنوع الورود شدن یکی از نمایندگان حقوقی خود به دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند، مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند. به گفته کارگران معترض  یکی از نمایندگان حقوقی کارگران شاغل و بیکار شده در منطقه آزاد اروند از تاریخ ۱۳ آبان، حراست سازمان منطقه آزاد اروند به وی برای رسیدگی به پرونده شکایت کارگران اجازه ورود به دفتر اشتغال را نمی دهد. معترضان می گویند، در نتیجه این اقدام، سرنوشت پرونده کارگرانی که هم اکنون در هیئت حل اختلاف دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند مطرح است، نامشخص است.  

آخرین خبرهای ایران