ارسال

تجمع اعتراضی کارگران اموری شهری میاندوآب


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

به گزارش منتشره، روز یکشنبه 21 آبانماه شماری از کارگران امور شهری ناحیه دو "قوشاچای" میاندوآب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
کارگران معترض می گویند این چندمین بار است که در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه دستمزد معوقه خود مقابل استانداری رژیم در میاندوآب دست به تجمع زده اند ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی اعتراضات آنان نبوده است. آنان افزودند علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوقه نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود نیز اعتراض دارند و خواستار عقد قرارداد دائم می باشند.

آخرین خبرهای ایران