ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قطران زرند


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

به گزارش منتشره، صبح روز یکشنبه 21 آبانماه، شماری از کارگران کارخانه "قطران" زرند" در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
کارگران معترض می گویند علاوه بر عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه، کارفرمای این کارخانه از پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی خودداری می ورزد. کارگران این کارخانه می گویند کارفرما اعلام کرده به دلیل نبود نقدینگی توان پرداخت دستمزدهای آنها را ندارد. کارگران معترض افزودند به دلیل عدم پرداخت دستمزدها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شده اند و تا رسیدن به تمامی معوقات خود به سر کار بازنخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران