ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه شمش منیزیم


2017-11-02 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۱

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه کارگران کارخانه شمش منیزیم در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و شغلی، برای چندمین روز متوالی مقابل فرمانداری فردوس تجمع کردند.
به گفته کارگران، سه سال است که از شروع به کار کارخانه شمش منیزیم فردوس می‌گذرد و بیش از چهار ماه است که به بهانه مشکلات مختلف تولید آن متوقف شده است. آنان می گویند آخرین حقوقی که از این کارخانه دریافت کردند مربوط به مهرماه سال گذشته بوده است. کارگران معترض همچنین اعلام نمودند،از تیرماه سالجاری نیز با تعطیل شدن کارخانه مانند بسیاری دیگر از کارگران بیکار شده اند و با تمام پیگیری‌های که از طریق فرمانداری و اداره کار انجام داده‌اندبه نتیجه‌ای نرسیده‌ است.

آخرین خبرهای ایران