ارسال

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه پالایشگاه قطران زرند


2017-11-13| ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

کارگران کارخانه کک و پالایش قطران زرند در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه و تمدید نشدن دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی شان دست از کار کشیده و در این واحد تولیدی تجمع کردند.
این کارگران نسبت به عدم تمدید دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی خود معترض شده و کار را تعطیل کردند. در همین ارتباط، رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان زرند نیز عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما را دلیل تمدید نکردن دفترچه‌های کارگران عنوان کرد. کارخانه کک و پالایش قطران  در شهرستان زرند در استان کرمان واقع شده و درحال حاضر 700 نفر در آن مشغول به کار هستند.

آخرین خبرهای ایران