ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی جایگاههای سوخت اهواز


2017-11-13| ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

جمعی از کارگران اخراجی جایگاه‌های سوخت اهواز برای چهارمین بار در ماه جاری مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و نسبت به اخراج و بیکار شدنشان اعتراض کردند.
این کارکنان که پس از واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی بیکار شده اند؛ بارها با خواست بازگشت به کار، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. معترضان می گویند، برغم 10 تا 18 سال سابقه کار از کار اخراج شده اند و مراجعات مکرر به شرکت ملی فرآورده‌های نفتی و مراجع و نهادهای بالاتر از جمله استانداری نیز تاکنون نتیجه‌بخش نبوده‌است.

آخرین خبرهای ایران