ارسال

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین کارگری در محکومیت بازداشت فواد زندی


2017-11-13| ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

جمعی از کارگران و فعالین کارگری با انتشار بیانیه ای، تداوم بازداشت "فواد زندی" فعال کارگری را محکوم کردند.
امضاکنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن هر گونه فشار بر طبقه کارگر و سرکوب  فعالین کارگری، خواستار آزادی فواد زندی، محمود صالحی، رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد نظری و دیگر فعالین دربند شدند. گفتنی است، فواد زندی فعال کارگری روز هفتم مهرماه امسال توسط مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات رژیم در سنندج بازداشت شد. برغم گذشت بیش از دو ماه، این نهاد تاکنون حاضر به پاسخگویی در خصوص وضعیت نامبرده نشده است.

آخرین خبرهای ایران