ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشکده فنی فومن


2017-11-02 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۱

روزچهارشنبه دهم آبان ماه، دانشجویان دانشکده فنی "فومن" در اعتراض به وضعیت اسفبار آموزشی و اجرایی، برای چندمین بار در این دانشکده تجمع کردند.
دانشجویان که تاکنون سه تجمع در این دانشکده برپا کرده‌اند بر استعفای معاون اجرایی دانشگاه تاکید دارند و می‌گویند این مدیر تلاشی برای حل مشکلات مطرح‌شده صنفی از سوی دانشجویان ندارد و وعده حضور مسئولان دانشگاه از تهران برای رفع مشکلات را هم انکار کرده است. در جریان این تجمع، رئیس دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران در جمع دانشجویان معترض حاضر شد، اما دانشجویان اظهاراتش را دفاع صرف از معاون و توجیه مشکلات مزمن شده دانشکده دانستند و یک‌صدا تاکید کردند تا زمان حضور مسئولان از پردیس مرکزی دانشگاه تهران به اعتراض خود در صحن اصلی دانشگاه ادامه خواهند داد.

آخرین خبرهای ایران