ارسال

اعتصاب و تجمع کارگران معادن زغال سنگ زرند و کوهبنان


2017-11-14| ۱۳۹۶-۰۸-۲۳

صبح روز دوشنبه 22 آبانماه، کارگران معادن زغال سنگ شهرستان های "زرند و کوهبنان" در اعتراض به واگذاری این معادن به بخش خصوصی دست از کار کشیده و مقابل استانداری کرمان تجمع کردند.
کارگران ضمن مخالفت با واگذاری معادن به پیمانکار اعلام کردند که اگر جوابی به درخواست آنها داده نشود، اعتصابشان ادامه خواهد داشت. در همین روز کارگران معادن زغال سنگ اصلی و هشونی، دست از کار کشیده و مقابل استانداری تجمع کردند. به گفته این کارگران، مسئولان قصد واگذاری این معادن به بخش خصوصی و پیمانکار را دارند. کارگران خواهان جلوگیری از واگذاری معادن به پیمانکار هستند و اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به سر کار بازنخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران