ارسال

تداوم تجمع کارگران شهرداری اندیمشک


2017-11-14| ۱۳۹۶-۰۸-۲۳

صبح روز سه شنبه 23 آبانماه، کارگران برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.
کارگران خشمگین شهرداری اندیمشک که تعداد آنها 60 نفرمی باشد در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت 14 ماه دستمزد معوقه و حق بیمه خود با تجمع مقابل درب ورودی شهرداری، مانع ورود شهردار به ساختمان شدند. به گفته آنان شهرداری اندیمشک علاوه بر اینکه 14 ماه حقوق آنها را پرداخت نکرده، حق بیمه آنان نیز پرداخت نشده به طوریکه خدمات درمانی آنها نیز قطع شده است. کارگران معترض تاکید کردند در صورتیکه حقوق و مطالبات معوقه آنها پرداخت نشود همچنان به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

آخرین خبرهای ایران