ارسال

تجمع بازنشستگان مقابل نهاد ریاست جمهوری


2017-11-14| ۱۳۹۶-۰۸-۲۳

بنا به گزارشات منتشره، روز دوشنبه 22 آبانماه شماری از بازنشستگان کشوری با برپایی تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری رژیم خواستار رسیدگی به خواسته های خود شدند.
حدود دو هزار نفر از بازنشستگان سراسر کشور که به دنبال فراخوان اعلام شده از شهرهای مختلف، به تهران آمده بودند، راس ساعت 10 صبح با یاد و گرامیداشت جانباختگان زلزله روز یکشنبه تجمع خود را آغاز کردند. تعداد شرکت کنندگان بسیار چشمگیر بود به طوری که از محل ساختمان نهاد تا اواسط خیابان از هر دو طرف مملو از جمعیت بود. در جریان این تجمع نیروی انتظامی خیابان ها را بست و مانع عبور و مرور اتومبیل ها شد . این تجمع تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه داشت و پس از قرائت قطعنامه توسط یکی از پیشکسوتان، تجمع به کار خود خاتمه داد .

آخرین خبرهای ایران