ارسال

نامه سرگشاده عثمان اسماعیلی در اعتراض به بازداشت محمود صالحی


2017-11-02 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۱

"عثمان اسماعیلی"، فعال کارگری با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به اداره اطلاعات رژیم در سنندج و سقز و همچنین دادستانی رژیم، بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.
در بخشی از این نامه آمده است: «چرا باید فعالین کارگری را بازداشت کنید؟ آنها کسانی هستند که جرمی غیر از دفاع از حقوق کارگران و مبارزه علیه نابرابری و فاصله طبقاتی و اجتماعی مرتکب نشده اند. شما تمام این زندگی پر زرق و برقی را که دارید مدیون طبقه کارگر هستید. حقوق شماها از دسترنج طبقه کارگر پرداخت می شود. شماها با دسترنج کارگر سر قدرت نشسته اید. شما ها نماینده گان طبقه سرمایه دار هستید برای ماندگاری سرمایه داری هزاران کارگر و فعالین کارگری را اعدام و زندانی می کنید. ما طبقه کارگر هیچی نداریم که از دست بدهیم ولی خوشبختی را برای انسان های کره خاکی به ارمغان می آوریم. امیدوارم هر چه زود تر وزارت اطلاعات و دادستانی شهر سقز دست از این کارهای غیر انسانی بردارند و تمام زندانیان سیاسی و کارگران را بدون قید و شرط آزاد کنند.»

آخرین خبرهای ایران