ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شرکت ایران قوطی مقابل استانداری قزوین


2017-11-02 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۱

کارگران شرکت ایران قوطی به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان روز پنجشنبه 11 آبانماه مقابل استانداری قزوین تجمع کردند.
کارگران شرکت ایران قوطی نسبت به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق، سه سال عیدی و بن‌های کارگری معترض هستند. در همین رابطه خبرگزاری حکومتی "فارس" گزارش کرد، با توجه به اینکه استان قزوین دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش صنعت و تولید است، اما چند سالی بوده که برخی از واحدهای تولیدی با تعدیل نیرو، عدم پرداخت حقوق و غیره مواجه هستند. همین مسئله منجر به گسترش اعتراضات کارگری در استان قزوین شده است.

آخرین خبرهای ایران