ارسال

اعدام دو زندانی در زندان های ارومیه و مشهد


2017-11-02 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۱

دستگاه قضایی رژیم دستکم دو زندانی را در زندان های ارومیه و مشهد اعدام کرد.
بنابه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، یک زندانی به اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه و یک تن دیگر با همین اتهام در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند. گفتنی است، روز چهارشنبه 10 آبانماه یک زندانی دیگر با اتهام مشابه در زندان مشهد اعدام شده بود.

آخرین خبرهای ایران