ارسال

وخامت حال محمود صالحی و انتقال وی به بیمارستان


2017-11-03 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۲

بنابه گزارش "کمیته دفاع از محمود صالحی"، این فعال کارگری به دلیل ناراحتی قلبی، فشار خون، سرما خوردگی شدید که به علت نبود امکانات اولیه در زندان به آن مبتلا شده بود، به بیمارستان "خمینی" شهر سقز منتقل شد.
بنابه این گزارش، محمود صالحی به دلیل وخامت حالش در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده است. در همین حال، 5 نفر از نیروهای مخصوص زندان از وی مراقبت و مانع نزدیک شدن دوستداران و اعضای خانواده این فعال کارگری به وی هستند. گفتنی است، پیشتر نیز "کمیته دفاع از محمود صالحی" در اطلاعیه شماره 3 خود، از تحت فشار قرار دادن محمود صالحی از سوی مسئولین زندان مرکزی سقز خبر داده بود. بنابه گزارش این کمیته، مسئولین زندان مرکزی سقز به بهانه لباس های محمود صالحی، وی را تحت فشار قرار داده و زندانبانان از تحویل گرفتن لباس، پتو و سایر لوازم مورد نیاز ایشان از خانواده اش خودداری کرده اند. زندانبانان، این فعال کارگری را از داشتن نیازمندی های اولیه زندگی در زندان یعنی تخت، پتو و لباس محروم کرده و تحمیل این شرایط باعث ابتلای ایشان به سرما خوردگی شدید شد. این در حالی است که محمود صالحی از بیماریهای عدیده ای رنج می برند و پزشکان معالج بارها تاکید کرده اند که بخاطر دیالیزی بودن ایشان، سرماخوردگی برایش خطرناک است. کمیته دفاع از محمود صالحی در پایان اطلاعیه خود تاکید کرده است: «تحمیل این محرومیت ها به محمود صالحی سرآغاز فشار روحی و جسمی و بازی کردن با زندگی این فعال جنبش کارگری ایران است.»

آخرین خبرهای ایران