ارسال

گسترش اعتراضات کارگری در منطقه عسلویه


2017-11-01 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۰

پرداخت نشدن معوقات مزدی باز هم جمعی از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای 22 و 24 منطقه ویژه عسلویه را به تجمع کشاند.
روز گذشته کارگران شاغل در فازهای 22 و 24 منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه معوقه مزدیشان در محوطه اطراف محل کارشان تجمع کردند. در هفته‌های گذشته نیز جمع دیگری از این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود تجمع اعتراضی برپا کرده بودند. این کارگران می‌گویند که از ابتدای سال جاری تاکنون، تنها 20 تا 40 درصد از مطالبات مزدی خود را دریافت کرده‌اند. گفتنی است، روز دوشنبه هفته جاری نیز کارگران فاز 13 عسلویه با خواست پرداخت معوقات مزدیشان دست به اعتصاب زده بودند.

آخرین خبرهای ایران