ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی سپرده گذاران موسسات مالی


2017-11-03 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۲

همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال تهران، جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی روز جمعه در این نمایشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.
معترضان با سر دادن شعارهایی همچون «ملت رو ذله کردن» و «دولت اعتدالی، جیبا رو کرده خالی"، نسبت به عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات اعتباری اعتراض کردند. در ماه‌های اخیر شماری از سپرده‌گذاران در چند مؤسسه اعتباری با اعتراض به عدم بازگرداندن سپرده‌های خود، تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس برگزار کرده‌اند. با این حال دو روز پیش یک نماینده مجلس خبر داد که شورای عالی امنیت ملی به سازمان صدا و سیما دستور داده است اخبار مربوط به این معترضان را پخش نکند.

آخرین خبرهای ایران