ارسال

نگرانی روزنامه نگاران ایران از لایحه سازمان نظام رسانه


2017-11-03 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۲

هیات ‌دولت ایران لایحه‌ای را با نام "سازمان نظام رسانه" در دست بررسی دارد، این لایحه در پی آن است که کلیه دست‌اندرکاران رسانه زیر کنترل حکومت درآیند.
این لایحه پس از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. پس از شکل‌گیری و رسمیت یافتن "سازمان نظام رسانه"، تنها کسانی در حرفه روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی حق فعالیت خواهند داشت که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان دریافت کرده باشند. هیات رسیدگی به تخلفات "سازمان نظام رسانه"، می‌تواند یک روزنامه‌نگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در واقع از کار روزنامه‌نگاری محروم کند.

آخرین خبرهای ایران