ارسال

اعتراض به دستگیری محمود صالحی و وضعیت بد رضا شهابی در فرانکفورت و تورنتو


2017-11-04 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۳

به گزارش دریافتی، روز جمعه 12 آبانماه، شماری از فعالین چپ و کمونیست با برپایی دو تجمع در فرانکفورت آلمان و تورنتو کانادا، به بازداشت مجدد فعال کارگری "محمود صالحی و وضعیت وخیم رضا شهابی در زندان اعتراض کردند.
تجمع کنندگان در تورنتو، با برپایی تجمع مقابل "امنستی" این شهر و با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی و رسیدگی به وضعیت رضا شهابی شدند. در فرانکفورت نیز تجمع مشابهی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی برگزار شد. در جریان این تجمع اعتراضی علاوه بر سخنرانی های فعالین حزبی،"فردی آلت هاووس" از طرف "د گ ب" اتحادیه سراسری کارگران آلمان پیام حمایت از کارگران زندانی را قرائت کرد.

آخرین خبرهای ایران