ارسال

اعتراض کشاورزان تنگستانی


2017-11-04 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۳

به گزارش منتشره، روز شنبه 13 آبانماه، جمعی از کشاورزان گلخانه دار تنگستان در اعتراض به کمبود آب، دست به تجمع اعتراضی زدند
برپایه این گزارش، کشاورزانِ گلخانه‌دار تنگستانی می گویند: کمبود آب، اشتغال آنها را با مشکل مواجه کرده‌است. آنان می گویند  در هفته گذشته انشعاب آب گلخانه‌های بخش مرکزی تنگستان قطع شد و این مساله، گلخانه‌های فعال را با مشکل مواجه کرده است. به گفته این کشاورزان،  پایبند نبودن شرکت آبرسانی خیلج فارس به تعهدات خویش، علت اصلی قطع آب است و این نوع اعمال باعث می‌شود که محصولات در حال رشد، دچار مشکل شوند.

آخرین خبرهای ایران