ارسال

اعتصاب مجدد کارگران فاز ۱۹پارس جنوبی


2017-11-04 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۳

به گزارش منتشره، روز شنبه 13 آبانماه، شماری از کارگران فاز 19 پارس جنوبی برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای
کارگران معترض در این خصوص اعلام کردند، از خرداد ماه سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی به آنان پرداخت نشده و کسی هم پاسخگوی مشکلات آنان نیست. آنان می گویند علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها بیمه آنان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و کارگران برای تمدید دفترچه های بیمه خود دچار مشکل شده اند.

آخرین خبرهای ایران