ارسال

تداوم تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف


2017-11-04 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۳

به گزارش منتشره، تجمع اعتراضی بازنشستگان از استانهای مختلف در مقابل سازمان برنامه و بودجه همچنان ادامه دارد.
بازنشستگان از استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه، یزد، البرز، تهران و چند استان دیگر در اعتراض به فقر و محرومیت و و ضعیت بد معیشتی بازنشستگان٬ مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار آزادی معلمین زندانی که در زندانهای ایران به سر می‌برند، شدند.

آخرین خبرهای ایران