ارسال

ادامه اعتراضات کارگران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی


2017-11-05 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۴

جمعی از کارگران اخراجی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز، در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بیکار شدن پس از واگذاری تعدادی از جایگاه های سوخت به بخش خصوصی، مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
معترضان می گویند، پس از خصوصی شدن جایگاه های سوخت، تعدادی از نیروها پس از 15 سال سابقه کار در شرکت های پخش فرآورده های نفتی زیر نظر پیمانکار، از کار بیکار شده اند. این سومین تجمع اعتراضی کارگران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز طی چند ماه گذشته است.

آخرین خبرهای ایران