ارسال

احضار ابراهیم مددی، فعال کارگری به دادگاه تجدیدنظر


2017-11-05 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۴

"ابراهیم مددی" از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ دوزادهم آذر ماه باید در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب حاضر شود.
"ابراهیم مددی و داوود رضوی" در نیمه های شب هشتم اردیبهشت ماه توسط نیروهای اطلاعات رژیم در منزل شخصی شان همزمان بازداشت شدند و بعد از ۲۲ روز بازداشت در زندان اوین، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شدند و درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مجموعا به ده سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند. درهمین ارتباط، روز سیزدهم آبان ماه نیز دادگاه تجدید نظر داوود رضوی درشعبه ۳۶ برگزار گردید.

آخرین خبرهای ایران