ارسال

ادعای های رژیم در خصوص تیراندازی به سوی کولبران


2017-11-05 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۴

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز یکشنبه اعلام کرد که کولبران در مناطق مرزی ایران هدف تیراندازی قرار نمی گیرند.
معاون وزیر کشور با اعلام اینکه «بحث کولبران با قاچاقچیان متفاوت است» افزود: «هنگامی که ما از کولبران نام می‌بریم منظور افرادی هستند که در معابری مشخص رفت و آمد می‌کنند که هیچ‌گاه به سمت آنان تیراندازی نشده است». پیش از این برخی از مقام‌ها و نهاد‌ها در جمهوری اسلامی از «کولبران» نیز به عنوان عوامل قاچاق کالا از مرز‌ها به داخل ایران نام ‌برده‌اند. از سوی دیگر، علی خامنه ای در اردیبهشت ۹۵ گفته بود که منظورش از مبارزه با قاچاق «مقابله با کولبرها» نیست. این در حالیست که "رسول خضری"، نماینده مجلس رژیم در پیرانشهر روز هفتم آبان، در مصاحبه ای با اشاره به آنچه که «بحران کولبران دانش آموز» خواند، اعلام کرده بود که ۷۵ هزار تن در ایران به کولبری مشغولند که برخی از آنان دانش‌آموز هستند و هنگام کولبری کشته می‌شوند.

آخرین خبرهای ایران