ارسال

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد خوزستان


2017-11-06 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۵

روزیکشنبه 14 آبانماه، جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل استانداری خوزستان، تجمع کردند.
مدتها است که بازنشستگان فولاد و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد ایران، هر ماه برای طلب حقوق و معوقات خود، دست به تجمعات اعتراضی مختلفی می زنند. این بازنشستگان که روز یکشنبه 14 آبانماه در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند، خواهان پرداخت بموقع حقوق خود، پرداخت مطالبات از سال 91 و اجرای تبصره 5 ماده 109 هستند.

آخرین خبرهای ایران