ارسال

تجمعات اعتراضی دامنه دار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد


2017-11-06 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۵

روز یکشنبه 14 آبانماه، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به عدم‌نظارت بر کیفیت پایین غذاهای سلف، مقابل ساختمان اموردانشجویی این دانشگاه تجمع کردند.
طی چند روز گذشته انتشار عکسی مبنی بر وجود یک کرم در غذای سلف یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد موجی از اعتراضات را از سوی دانشجویان این دانشگاه در فضای مجازی به راه انداخت. در ادامه این اعتراضات، حدود 100 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در واکنش به عدم‌ نظارت مسئولان‌ امور تغذیه بر کیفیت غذاها، مقابل ساختمان امور دانشجویی این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آخرین خبرهای ایران