ارسال

بیکاری 200 کارگر کارخانه ریسندگی و بافندگی بهشهر


2017-11-06 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۵

به گزارش منتشره، کارخانه ریسندگی و بافندگی بهشهر، بدنبال آتش سوزی روز پنجشنبه11 آبانماه، تعطیل و 200 کارگر آن بیکارشدند.
مدیر کارخانه "اکریلتاب شرق مازندران" با بیان اینکه فعلاً این کارخانه به دلیل خسارت ناشی از آتش گرفتن انبارهای مواد اولیه تعطیل است، گفت: با توجه به اینکه مواد اولیه موجود نمی باشد، امکان فعالیت نیز وجود ندارد و کارخانه فعلا تعطیل و200 کارگر این کارخانه تا اطلاع ثانویه بیکار می باشند.

آخرین خبرهای ایران