ارسال

اصلاح طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت


2017-11-01 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۰

نمایندگان مجلس رژیم در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۰ آبانماه، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را که در فروردین ۹۳ به تصویب رسیده بود برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
طبق اصلاحات صورت گرفته، اکنون حتی اگر بارداری سلامت زن را به خطر بیندازد، پزشکان مجاز نیستند برای حفظ سلامت بیمار، عمل‌های پیشگیری از بارداری را انجام دهند. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت چهار ماده دارد و ماده یک آن «همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را «ممنوع» کرده و گفته است که مرتکب آن به «مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محکوم خواهد شد.» سازمان های حقوق بشری و فعالین، سیاست حکومت ایران برای افزایش جمعیت را که با قطع خدمات و آموزش‌های تنظیم خانواده به اجرا در آمده، نقض حقوق بشر و افزایش تبعیض و خشونت علیه زنان خوانده اند.

آخرین خبرهای ایران