ارسال

اعتصاب رانندگان نفت کش ها در بوشهر


2017-11-06 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۵

به گزارش منتشره، روز دوشنبه شماری از رانندگان نفت کش در بوشهر در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست از کار کشیدند.
رانندگان معترض می گویند، علاوه بر عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه، شرکت نفت بوشهر حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است. به گفته آنان این چندمین بار است که با اعتصاب و برپایی تجمع خواستار احقاق حقوق خود می شوند ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی مشکلات آنان نبوده است. رانندگان معترض نفت کش اعلام کرده اند تا رسیدن به تمامی خواسته هایشان به سر کار بازنخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران