ارسال

برگزاری آکسیون در حمایت از محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری در ایران


2017-11-07| ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

بنابه گزارش تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران واحد فنلاند، روز شنبه 6 نوامبر برابر با 15 آبانماه آکسیونی در حمایت از محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری ایران در مقابل پارلمان فنلاند در هلسینکی با شرکت جمعی از اعضای حزب کمونیست ایران و فعالین چپ و کمونیست مقیم فنلاند برگزار گردید.
تجمع کنندگان، بازداشت محمود صالحی توسط رژیم اسلامی ایران را محکوم کرده و خواهان آزادی وی و دیگر فعالین کارگری دربند از جمله "فواد زندی" و "رضا شهابی" شدند. شرکت کنندگان همچنین ضمن اعتراض به سیاست های ضدکارگری و ضد بشری جمهوری اسلامی، متن هایی را در خصوص شرایط و وضعیت جسمانی و سلامتی محمود صالحی به زبان فنلاندی پخش کردند. در پایان آکسیون، هیئتی از شرکت کنندگان نامه هایی را به رئیس پارلمان فنلاند – مسئول حقوق بشر در پارلمان فنلاند، سخنگوی حزب چپ فنلاند و وزیر خارجه فنلاند و شعبه فنلاند سازمان عفو بین الملل مستقیما تحویل دادند.

آخرین خبرهای ایران