ارسال

پلمب دهها محل کسب شهروندان بهایی در سیستان و بلوچستان


2017-11-07| ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

تعداد پرشماری از اماکن کسب شهروندان بهایی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل تعطیلی در مناسبت مذهبی بهاییان پلمب شدند.
گزارشات حاکی است که روز گذشته طی مراجعه ماموران ادامه اماکن در شهرهای زاهدان، زابل، چابهار و ایرانشهر، دهها محل کسب شهروندان بهایی پلمب شد. همزمان در کرج نیز محل کسب شهروند دیگری از جامعه بهایی پلمب شد. هر چند تعداد دقیق اماکن پلمب شده تا زمان تنظیم این گزارش کماکان مشخص نیست با اینحال گمانه زنی های اولیه حاکی از بسته شدن بیش از ۳۰ محل کسب است. از سوی دیگر گزارش می شود همزمان محل کسب شهروند بهایی دیگری در شهر کرج پلمب شده است. گفتنی است در هفته های اخیر علاوه بر بازداشت ها، تهدیدها و فشار بر شهروندان بهایی، اماکن کسب زیادی در استانهای گلستان، فارس و چند استان دیگر نیز پلمب شده اند.

آخرین خبرهای ایران