ارسال

اعدام سه زندانی در زندن مرکزی ارومیه


2017-11-07| ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

بنابه گزارش های انتشار یافته، دستگاه قضایی رژیم دستکم سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام کرد.
روز سه شنبه 16 آبانماه سه زندانی با اتهامات "مواد مخدر" در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. گفتنی است طبق گزارشات سازمان ملل، ۸۷ درصد اعدام‌های جهان در چهار کشور از جمله در ایران صورت می گیرد.

آخرین خبرهای ایران