ارسال

حمله ماموران رژیم به محمود صالحی


2017-11-08| ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

طبق اطلاعیه شماره ۶ کمیته دفاع از محمود صالحی، روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه در حالیکه محمود صالحی از بخش دیالیز به بخش قلب منتقل می شد، مورد حمله ماموران رژیم قرار گرفت.
ماموران رژیم به این بهانه محمود را مورد حمله قرار داده بودند که چند نفر از اقوامش به دیدن ایشان رفته بودند. درگیری لفظی و هجوم ماموران به ایشان فشارخون این فعال کارگری را بالا برد، بطوریکه چند ساعت بر روی تخت بیمارستان بی حال شد. کمیته دفاع از محمود صالحی در پایان اطلاعیه خود، این تعرض ماموران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال کارگری از زندان و پایان دادن به فشارهای جسمی و روحی علیه وی شد.

آخرین خبرهای ایران