ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان


2017-11-08| ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

روزسه شنبه 16 آبانماه، جمعی از کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.
کارگران معترض در این خصوص می گویند: مدت ۶ ماه است که هیچگونه دستمزدی از شهرداری آبادان دریافت نکرده اند. این کارگران که تحت نظارت پیمانکار شهرداری آبادان هستند، افزودند: کارفرما اعتبار لازم را از شهرداری آبادان دریافت کرده اما حقوقی به آنها پرداخت نکرده است.

آخرین خبرهای ایران