ارسال

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن فاتحان فجر قزوین


2017-11-08| ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

روز سه شنبه 16 آبانماه، شماری از اعضای تعاونی مسکن "فاتحان فجر" قزوین در اعتراض به "مخالفت مسئولین تعاونی برای تشکیل مجمع عمومی" مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.
در این تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن فاتحان فجر نوشته‌هایی مبنی بر اینکه رئیس اداره تعاون استان قزوین به تقاضای این اعضا برای تشکیل مجمع عمومی و بررسی تخلفات رسیدگی نمی کند، در دست داشتند. اعضای تعاونی مسکن فاتحان فجر همچنین به واگذار نشدن واحدهای این تعاونی از سال ۹۲ تا به امروز و همچنین مهر و موم کردن این واحدها معترض بودند.

آخرین خبرهای ایران