ارسال

اعتراض رسانه ای کارگران نمایشگاه مطبوعات


2017-11-08| ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

کارگران نمایشگاه مطبوعات اعتراض خود را نسبت به عدم امنیت شغلی، عدم ثبت قرارداد، حقوق نامناسب و محل اسکان نامناسب رسانه ای کردند.
براساس گزارشی که روز سه شنبه 16 آبانماه رسانه ای شد، نمایشگاه مطبوعات سال ۹۶ در حالی به کار خود پایان داد که کارگران این نمایشگاه از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند. آنها در زیرزمین مصلی خوابیدند و برای وعده شام مجبور به‌اضافه کاری بودند و با همه این شرایط درآمد آنها تنها به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. سی‌ و دومین نمایشگاه مطبوعات در هرحالی به اتمام رسید که مشکلات کارگران در این گردهمایی به چشم می‌خورد. کارگران نسبت به عدم امنیت شغلی، عدم ثبت قرارداد، حقوق نامناسب و محل اسکان نامناسب اعتراض کردند.

آخرین خبرهای ایران