ارسال

تائید حکم اعدام یک زندانی سیاسی در زاهدان


2017-11-08| ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 16 آبانماه، دادگاه رژیم در زاهدان حکم اعدام زندانی سیاسی "عبدالواحد دهانی" را تائید نمود.
برپایه این گزارش، عبدالواحد دهانی 24 ساله اهل شهر سوران که یک سال و شش ماه پیش به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طرق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون" بازداشت شده بود هم اکنون حکم عدام وی از سوی دادگاه رژیم در زاهدان مورد تائید قرار گرفته است.

آخرین خبرهای ایران