ارسال

اعتراض کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به سرکوب فعالان کارگری در ایران


2017-11-09| ۱۳۹۶-۰۸-۱۸

دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه ای از وضعیت جسمانی محمود صالحی عمیقا ابراز نگرانی کرد.
دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه ای به علی خامنه ای، به ادامه برخورد با تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری در ایران اعتراض کرد. دبیر این کنفدراسیون همچنین با اشاره به بازداشت محمود صالحی، فعال کارگری در سقز، عمیقا از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی کرد. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه خود همچنین تاکید کرد که محمود صالحی نباید به زندان بازگردانده شود و تمامی اتهام‌های وارد شده به او باید لغو شوند. در این نامه همچنین به ادامه احضار و برخوردها با "ابراهیم مددی و داوود رضوی"، ‌دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه،‌ اعتراض شده است.

آخرین خبرهای ایران