ارسال

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنعت و معدن


2017-11-09| ۱۳۹۶-۰۸-۱۸

روز چهارشنبه 17 آبانماه کارگران بازنشسته کیان تایر در اعتراض به عدم وصول کامل حق سنوات خود در مقابل وزارت صنعت و معدن دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان معترض می گویند، سالها است که با مشکل عدم پرداخت کامل مطالباتشان روبرو هستند. گزارشات حاکی است این تجمع بعد از چندین ساعت با وعده بررسی مشکلات طرح شده در هفته ی آینده از جانب وزارت صنعت و معدن و پیگیری و تاکید کارگران بر تجمع اعتراضی قدرتمندتر در صورت محقق نشدن وعده مسئولین، به اتمام رسید.

آخرین خبرهای ایران